راه شیری در بالای کلوتهای استان بوشهر.


راه شیری در بالای کلوتهای استان بوشهر. در دو طرف راه شیری مریخ و مشتری  و در میانه راه شیری زحل دیده می شود.
تصویر از نوع موزاییکی می باشد. دوربین نیکون D750 و لنز سامیانگ 24mm.
Title راه شیری در بالای کلوتهای استان بوشهر.
Hit 635
Photographer reza dadfarreza dadfar
Location استان بوشهر
Camera Nikon D750
Lens Samtang 24mm 1.4
Lens Aperture 2.8
Exposure 20s
ISO 3200
Photography Techniques Panorama
Accessories Tripod
Date of photography 2018


No comments have been posted.

Top