شب


Title شب
Hit 3567
Camera canon 40D
Lens canon 17-85
Lens Aperture 4
F 17mm
Exposure 30sec
ISO 1600
Date of photography 28 فروردین 1388


3 comments have been posted.

نمای زیبایی است. به قول آقای قهرودی هنری هم هست موفق باشید
سپاس بسیار
بسیار زیبا ، خیلی هنری شده عکس ...
Top