ماه


Title ماه
Hit 3789
Photographer ساعد نصرساعد نصر
Location قايمشهر
Camera canon1100
Telescope schmidt 6
ISO 400
Accessories بارلو 2x
Date of photography اسفند 1391
keyword
جشنواره


1 comments have been posted.

آقای نصر ممنون از ارسال عکس. دلیل این خطای رنگی در عکس چیه ؟ ماه در زمان عکاسی در افق بوده ؟
Top