ماه


Title ماه
Hit 2195
Photographer سجاد اصغریسجاد اصغری
Location اصفهان
Camera canon 450d
Telescope Vixen ED-115s
F 7.7
Exposure 27فریم 1/80sec
ISO 100
Photography Techniques Registax-Photoshop
Date of photography 2012/11/5
keyword


2 comments have been posted.

بسیار زیبا
بسیار زیبا با جزییات فراوان در سطح ماه
Top