شکارماه


Title شکارماه
Hit 2997
Photographer ساعد نصرساعد نصر
Location قايمشهر
Telescope نیوتونی 130 میلی متری
Accessories بارلو 2x
Date of photography تیرماه 1391
keyword
جشنواره


1 comments have been posted.

آقای نصر تلاش خوبی برای عکاسی نمای نزدیک از ماه دارید. عکسهای شما کمی فوکوس نیست. هم روی فوکوس بیشتر کار کنید هم لرزش تصویر را که احتمالا ناشی از باد یا تکان های تلسکوپ و دوربین است از بین ببرید. موفق باشید
Top