حلقه الماس


خورشید گرفتگی کامل - کوینزلند استرالیا
Title حلقه الماس
Hit 3144
Location کوینزلند استرالیا
Camera Canon 400 D
Telescope 127 ED
F 6
Exposure 1/2000
ISO 400
Date of photography 23 آبان 1391


2 comments have been posted.

آقا بیست . زمانسنجی برای عکاسی از دانه های بیلی و حلقه الماس بسیار خوب و درست بوده. نوردهی هم خوب. یاد خورشید گرفتگی 20 مرداد افتادم. http://skypix.org/view/FA/429.aspx
صحنه فوق العاده ای و عکسبرداری دقیقی
Top