سیاره برجیس


سیاره برجیس(مشتری ,jupiter)
_ _ _

در این نما از تصویر قمر اروپا ٫ سمت راست سیاره برجیس.قمر بزرگ گانیمد سمت چپ سیاره برجیس. و قمر کالیستو سمت چپ قمر گانیمد دیده میشود.


Title سیاره برجیس
Hit 4110
Location اصفهان شواباد
Camera ۱۲۰۰d
Telescope 120ed sw apo
F 5.9
Exposure ۳۰ثانیه
ISO ۱۰۰
Photography Techniques process:registax 6+ps
Accessories 2x barlow رصدی
Date of photography 2017/4/20


2 comments have been posted.

درودبر شما جناب رحیمی ...شاید مشکل جوی بود ...شاید مشکل از بارلو ...چون بارلو رصدی هست...همون طور در همون زمان ثبت که دیدید تصویر خیلی مات بود ...خیلی روی پردازش کار شد تا این تصویر نچندان خوب بدست اومد..هنوز هم تصویر مات هست.....سپاس از نظر ارزنده شما
خیلی خوب شده بیژن جان مشخصه زحمت زیادی برای ویرایش کشیدی براش. به نظرم وضعیت هوا اون شب برای عکاسی از سیارات خوب نبود. به هر صورت نتیجه خوب و با ارزش هست به امید دیدارت
Top