Unventured Paradise


در ثبت این تصویر از 2 پنل با نوردهی 1.5 برای هر پنل استفاده شده است. به دلیل وجود گرد و غبار در لایه های بالای جو، تصویر خام دارای گرادیانت رنگی و نوری بسیار زیادی بود که با کمک آقای شریفی عزیز و آقای ناصری گرامی مشکل حل گردید.
لایت: 24 × 4 دقیقه برای هر پنل
فلت: 35 فریم
بایاس: 250 فریم
بدون دارک

در دل ابرخوشه کهکشانی سنبله؛ زنجیزه ای زیبا از کهکشانها، موسوم به زنجیره مارکاریان وجود دارد. دو کهکشان بیضوی سمت راست این زنجیره که در تصویر بالا مشخص اند، M84 و M86 دو جرم معروف فهرست مسیه می باشند. در سمت چپ آنها دو کهکشان در حال بر هم کنش و ادغام با یکدیگرند و معروف به زوج کهکشان چشم می باشند.
ابرخوشه سنبله محل قرارگیری خوشه محلی ( که شامل کهکشان ما، آندرومدا کهکشان مثلث و چند کهکشان کوچک دیگر است) و 2000 کهکشان دیگر است. مرکز این ابرخوشه در 70 میلیون سال نوری از زمین و در صورت فلکی دوشیزه (سنبله) قرار دارد.
نام زنجیره به دلیل فرم رشته ای مانندی که این کهکشان ها از زمین دیده می شوند به آنها داده شده است و به جز هفت عضو آن که به نظر در برهمکنش گرانشی با یکدیگر قرار دارند، الباقی به صورت شانسی در کنار هم قرار گرفته اند. از اعضای دیگر این خوشه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
M84 (NGC 4374), M86 (NGC 4406), NGC 4477, NGC 4473, NGC 4461, NGC 4458, NGC 4438, NGC 4435

© Astronomy Picture of The Day
© Wikipedia

×× شنونده نظرات گرانبهای دوستان هستم ××
Title Unventured Paradise
Hit 1379
Photographer رضا حکیمیرضا حکیمی
Location روستای سید آباد
Camera Nikon D5500
Telescope Skywatcher Quattro 10CF
F 4
Exposure 23 × 4 دقیقه برای هر پنل (مجموعا 3 ساعت)
ISO 1600
Photography Techniques موزاییکی
Accessories NEQ6 - Synguider - 80/400 Guidescope
Date of photography 10 اسفند 1395


3 comments have been posted.

سپاس از دوستان عزیزم آقایان رحیمی و مروج الاحکامی
بسیار زیباست
Top