موسسه نجوم آسمان شب کویر برگزار میکند.


نمایشگاه عکس باتصاویر زیبا از اجرام آسمانی و عکاسان منجم یزدی به مناسبت ایام الله دهه فجر در حوزه هنری برپا میشود.

بازدید برای عموم آزاد و رایگان است.No comments have been posted.

Top