هلال ماه شعبان المعظم 1436


Title هلال ماه شعبان المعظم 1436
Hit 3454
Location مبارکه . مجلسی
Camera 40D
Lens 18-35
F 5.6
Exposure 15"
Accessories سه پایه
Date of photography شعبان 1436


1 comments have been posted.

عکس زیبایی گرفته اید. هر چند میتوانستید کمی رنگها را با افزایش کنتراست یا لول تقویت کنید. فیلم اندکی کوتاه و با لرزش است. منتظر کارهای خوب شما هستم موفق باشید
Top