جبار ومشتری دریک قاب


Title جبار ومشتری دریک قاب
Hit 2994
Photographer علی احمدبگیعلی احمدبگی
Location تویسرکان
Camera 60D canon
Lens 18-55canon
Lens Aperture 3.5
Exposure 30sec
ISO 6400


1 comments have been posted.

نمای زیبایی را خلق کرده اید. کمی حساسیت شما بالا بوده و موجود وجود گرین و نویز در تصویر شده . ولی در مجموع زیبا است. موفق باشید
Top