شب رویای


Title شب رویای
Hit 3691
Photographer انور قادریانور قادری
Location کردستان بانه روستای ماسیر
Camera 5D
Lens 14mm samyang
Lens Aperture 2.8
Exposure 20s
ISO 1600
Photography Techniques Panorama
Date of photography 94/2/4


2 comments have been posted.

خیلی ممنون آقای رحیمی عزیز
انور جان عکس خیلی زیبایی گرفته ای. برای سال جدید شروع خوبی است. به نظرم راه شیری خوب و زیبایی در چند هفته آینده اینجا دیده شود. منتظر عکسهایت هستم موفق باشی
Top