هالال اول ماه رجب 1436


این تصویر در هنگام غروب هلال ماه در پشت کوههای کم ارتفاع در دوردست تهیه شده . ارتفاع کوههای موجود در افق حدود یک و نیم درجه است . لکه های تاریک موجود در تصویر مربوط به درختان نزدیک است . البته من برای تهیه این تصویر تمام تجهیزات رو روی پشت بام بردم که واقعا کار مشکلی بود حتی تا دقایقی پس از غروب خورشید هنوز اپتیک برروی مقر سوار نشده بود! زمان بسیار کمی بود ولی خوشبختانه نتیجه خوبی گرفتم.
Title هالال اول ماه رجب 1436
Hit 3255
Location ورکیان - دامغان
Camera Nikon D7100
Telescope 10" GSO
F 4
Exposure 0.5 ثانیه
ISO 100
Accessories EQ6 Mount
Date of photography 19/04/2015


No comments have been posted.

Top