هلال صفر1436


Title هلال صفر1436
Hit 3909
Photographer علی رحیمیعلی رحیمی
Location بالای پشت بام منزل
Camera کانن45D
Lens 200 میلیمتری
ISO 1600
Photography Techniques استار تریل
Accessories سه پایه و دکلانشور
Date of photography 93/9/2


1 comments have been posted.

عکس خیلی خوب و زیبا و دقیقی گرفته اید موفق باشید
Top