بهار


آسمان و زمین در بهار

Title بهار
Hit 4360
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location روستای وج - تودشک - اصفهان
Camera 5ِD Canon
Lens 10-24 Tamron @ 12 mm
Lens Aperture 3.5
Exposure 2 ساعت
ISO 800
Photography Techniques star trail
Date of photography فروردین 1389


2 comments have been posted.

ممنون از شما . تعداد فریمها حدود 180 و نوردهی هم 25 ثانیه و فاصله بین هر عکس هم 2 تا 3 ثانیه بوده. معمولا شبهای حضور ماه را برای عکاسی زمین و آسمان انتخاب میکنم به خصوص که ماه در افق قرار داشته باشد ممنون
سلام جناب رحیمی ثبت خوبی انجام دادین در مورد تعداد فریم ها و نوردهی هر فریم توضیح مختصری بفرمائین با توجه به اینکه ظاهرا ماه هم در آسمان حضور داشته
Top