کمپ متین آباد


نیمه شب، در حالی که بالاخره تمام ساکنان کمپ متین آباد، از جمله امین جمشیدی عزیز به خواب فرو رفته اند، زمان مناسب برای عکاسی فرارسیده است. چراغ ایوان ها همچنان روشن است و به همراه فیلیپ زالتسگیبر مقداری نا امید شده ایم. بالاخره نگهبان را مجاب می کنم که چراغ ها را خاموش کند. اکنون کمپ کویری متین آباد به مانند واحه ای تاریک، زیبا و آرامش بخش در میانه ی کویر آرام می گیرد. سکوت این واحه را تنها زوزه های دوردست گاه و بی گاه می شکند. زوزه هایی که فیلیپ درباره ی منشاء گرگ یا سگ بودنشان پرسش می کند. من ندانسته می گویم سگ. در چایخانه محمدجواد ترابی، سخت در حال تدارک برای ماراتن فردا است.
Title کمپ متین آباد
Hit 4475
Location متین آباد
Camera Canon EOS 6D
Lens 14mm f/2.8 Samyang
Lens Aperture 4
Exposure 30 ثانیه
ISO 1600
Photography Techniques Startrail


2 comments have been posted.

ممنونم آقای رحیمی. بله خیلی خوب بود و جای شما خالی :)
نمای فوق العاده زیباییه نوشته هم دلنشین و گویای حال وهوای مارتن هست . انگار مارتن خیلی خوش گذشته به شما. خیلی دوست داشتم در این ماراتن شرکت کنم به هر حال به شما و دوستان خوبم در ماهنامه نجوم خسته نباشید میگویم موفق باشید
Top