ابر نو اختری در M51


طي ماه هاي گذشته اين دومين نو اختر در فراسوي كهكشان ماست كه كشف ميشود. 10 خردادماه 1390 ستاره شناسي فرانسوي به نام Amédée Riou جرمي از قدر 14 را در كهكشان M51 كشف كرد كه با مقايسه با تصاوير قديمي تر از اين كهكشان كشف نو اختري جديد اعلام شد. تلسكوپ 1.2 متري رصد خانه جنوبي كاليفرنيا نو اختري از قدر 17.2 را با سيستم ردياب نو اختري خودكار اين رصد خانه در 24 آگوست 2 شهريور ماه در كهكشان مارپيچي M101 در صورت فلكي دب اكبر كشف كرد.

 ابر نو اختر چیست؟

 هنگامي كه تمام سوخت هسته‌اي يك ستاره با جرم بيشتر از حد چاندراسكار (۱٫۴۴ جرم خورشيدي) به پايان برسد، نيروي گرانش برتري يافته و ستاره شروع به انقباض مي‌كند. دراين حالت به دليل عدم وجود فشار كافي داخلي، ستاره شروع به فروريزش مي‌كند، براي وقوع يك انفجار ابرنواختري سرعت فروريزش بايد بسيار زياد باشد. فشار روي هسته ستاره سبب فشردگي آن مي‌شود كه در نتيجهٔ آن الكترون‌ها و پروتون‌هاي مجزا تركيب شده و نوترون‌ها را به وجود مي‌آورند زيرا در آن فشار شديد تنها نوترون‌ها مي‌توانند وجود داشته باشند. سرانجام بخش بيروني ستاره منفجر شده و تبديل به سحابي ابرنواختري مي‌شود.

 كهكشان يكي از شناخته شده ترين كهكشان هاي مارپيچي. صفحه عظيم آن شامل ستارگان، غبار و گازها 170000 سال نوري عرض ( تقريبا دوبرابر قطر كهكشان راه شيري ) دارد. تعداد ستاره اين كهكشان حدود 1000 ميليارد برآورد مي شود. تقريبا 100 ميليارد آن، از نظر درجه حرارت و چرخه زندگي، ستارگاني نظير خورشيد هستند.

 عکس

در تاریخ 12 خرداد 1390 در روستای هونجان با تلسکوپ آپوکروماتیک Vixen 115s دوربین 350D کانن مودیفای شده 20 دقیقه نوردهی در چند فریم
Title ابر نو اختری در M51
Hit 4624
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location روستای هونجان
Camera canon 350d modify
Telescope 115s vixen ED
F 7.7
Exposure 20 دقیه
ISO 1600
Photography Techniques 6 فریم 4 تا 1 دقیقه ای و استک کردن تصاویر


No comments have been posted.

Top