مشتری پریشان


مشتری شبی پرستاره در منطقه حفاظت شده مُند،بردخون، بندر دیّر، بوشهر

Title مشتری پریشان
Hit 3820
Photographer حسین فخراییحسین فخرایی
Location بندر دیّر، بوشهر
Camera D90
Lens Tokina 11-16
Lens Aperture f 2.8
Exposure 20 sec
ISO 800
Date of photography 22 بهمن 93

Top