درخت پايیزی/ آسمان پاییزی


Title درخت پايیزی/ آسمان پاییزی
Hit 4059
Photographer ساعد نصرساعد نصر
Location قائم شهر-سید ابوصالح
Camera کانن 1100
Lens 18-55
Lens Aperture 4/5
Exposure 25 ثانیه
ISO 1600
Accessories سه پایه و ریموت
Date of photography 17/9/1392
keyword
آسمان


3 comments have been posted.

خیلی متشکر جناب رحیمی
خوب و زیباست
زیباست
Top