کورش

 

مقبره کورش کبیر

به تصویر کشیدن اصالت ایرانی در کنار ماه گرفتگی

چشم اندازهای زیبای ایران در شب

منتخب عکس های نجومی عکاسان ایرانی از چشم اندازهای زیبای ایران در شب

آسمان تاریخی

این عکس از میراث جهانی پاسارگاد و آرامگاه کورش در شب 25 تیرماه 94 گرفته شده است.

گردش آسمانی

گردش ستارگان شمالی و مقبره کورش کبیر

تور عکاسی نجومی مجموعه باستانی پاسارگاد

در تاریخ پنجشنبه 2 شهریور گروه نجوم بارنارد با همکاری کانون معماران فارس و مجموعه گردشگری همگامان تور ویژه عکاسی نجومی در مجموعه پاسارگاد را برگزار می کند.

Top