M8 m21


Title M8 m21
Hit 2218
Location اصفهان زفره
Camera 6d no modified
Telescope 120ed sw apo
Exposure 1h 32 min
ISO 1600


2 comments have been posted.

بیژن جان عالیه . یکی از عکسهای خیلی خوب و زیبایی که گرفتی
سلام آقای مروج الاحکامی ،بسیار زیبا شده، علی رغم مودیفای نبودن دوربین چقدر جزییات رو خوب در آوردین موفق باشید
Top