2 comments have been posted.

بیژن جان عالیه . یکی از عکسهای خیلی خوب و زیبایی که گرفتی
سلام آقای مروج الاحکامی ،بسیار زیبا شده، علی رغم مودیفای نبودن دوربین چقدر جزییات رو خوب در آوردین موفق باشید
Top