سحابی دمبل


Title سحابی دمبل
Hit 2762
Location کوه سرخ بین نیشابور-کاشمر(خراسان رضوی)
Camera Canon 60D unmodifed
Telescope ماکستوف کاسگرین180
F 2700
Exposure 10 دقیقه
ISO 6400
Photography Techniques stack
Accessories پایه Eq5
Date of photography 1392/06/13


3 comments have been posted.

با سلام و تشکر از دوستان گرام آقایان رحیمی و آقایی
تصویر زیبایی است پیروز باشید
عکس بسیا زیبایی رو از نمای نزدیک این سحابی گرفتید
Top