آسمان ابیانهخیلی وقت است که به سفر برای ستارگان نرفته ام. در آرشیو عکس های قدیمی گشتی می زنم. تصویری پیدا می کنم. تصویری از شبی سرد و زمستانی در باغات ابیانه. آسمان عجیب پرستاره است و زمین عجیب سرد. زیر پاهایم یخ ها قرچ و قوروچ می کنند. 
ابیانه، بهمن ماه 1390
ترکیب 22 عکس گرفته شده به صورت موزائیکی

Title آسمان ابیانه
Hit 1982
Camera canon 500D
Lens 15 کانن فیش آی
Lens Aperture f/2.8
Exposure 30 ثانیه
ISO 1600


2 comments have been posted.

آقای رحیمی ممنون. نه آخرین عکس با لنز مزبور نیست بعدشم عکس گرفتم.
عکس زیبایه. و خاطره انگیز. به خصوص که این آخرین عکس با لنز مزبور هم هست درسته ؟
Top