نواختری درخشان در ذات الکرسیامتیاز تصویر و حق نشر: Chuck Ayoub

آن نقطه درخشان در ذات االکرسی چیست؟ یک نواختر. اگرچه نواخترها اغلب در سراسر عالم رخ می‌دهند، اما این نواختر که عنوان نواختر Cas 2021 یا V1405 Cas شناخته می‌شود، ماه گذشته در آسمان به طور غیرعادی پرنور شد که با چشم غیرمسلح هم دیده می‌شد. نواختر Cas 2021 ابتدا در نیمه مارس (اواخر اسفند 99) پر نور شد اما پس از آن در نیمه مِی (اواخر اردیبهشت) به طور غیر منتظره درخشان‌تر هم شد و برای مدت یک هفته درخشان بود. سپس میزان درخشندگی این نواختر به میزان درخشندگی در اوایل ماه مِی رسید اما حالا دوباره کمی درخشان‌تر شده و با دوربین دوچشمی می‌توان آن را دید. برای اینکه جهت آن را در آسمان بدانیم باید به سراغ صورت فلکی ذات الکرسی بروید و نزدیک سحابی حباب نگاه کنید. نواختر به علت انفجارهای هسته‌ای سطح ستاره‌های کوتوله‌ سفید و در اثر جذب مواد ستاره همدم  در یک سیستم دوتایی رخ می‌دهد گرجه جزییات این انفجارها هنوز ناشناخته است. نواخترها ستاره‌ خود را از بین نمی‌برند و گاهی اوقات دوباره رخ می‌دهند. این تصویر حاصل 14 ساعت نوردهی از دیترویت در میشیگان در ایالت متحده است.  هم منجمان حرفه‌ای و هم آماتور نواختر  Cas 2021 را دنبال می‌کنند و دربارع علت آن فرضیه‌پردازی می‌کنند.


Top