رد و  درخشش پرتاپ خدمه-2 اسپیس ایکس

رد و درخشش پرتاپ خدمه-2 اسپیس ایکس


1400/02/04


امتیاز و حق نشر فیلم: Eric Holland

چه اتفاقی در آسمان می‌افتد؟ صبح دیروز قبل از طلوع در ساحل بندر هندی‌ در فلوریدای ایالات متحده امریکا آسمان نسبتا صاف و آرام به نظر می‌رسید. ولی ناگهان آسمان با پرتاپ موشک روشن‌ می‌شود. درست در شمال، ماموریت خدمه-2 اسپیس ایکس ناسا با موشک قدرمتند فالکون 9 به فضا پرتاب می‌شود. در این فیلم گذر زمان فشرده‌شده 12 دقیقه در 8 ثانیه ، رد این پرتاپ درخشان را که از راست تصویر شروع شده نشان می‌دهد. در حالیکه موشک جوّ نازک را می‌شکافد و بالا می‌رود باعث می‌شود ردش در آسمان پخش ‌شود درست مثل خورشیدی که با طلوعش آسمان را روشن می‌کند. در حالیکه کپسول خدمه-2 بالای افق محو می‌شود، رد فرود مرحله اول موشک فالکون 9  به طرف ناو اسپیس ایکس در اقیانوس اطلس دیده می‌شود. آن بالا در فضا، صبح  امروز (به وقت محلی) کپسول خدمه ایندیور منتظر اتصال به ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS)  است تا چهار فضانورد را تحویل دهد. خدمه-2 فضانوردان، در بین کارهایشان، برای کمک به انجام آزمایش‌های دارویی با استفاده از تراشه‌های بافتی، تراشه‌های کوچک ریزسیالی که اندام‌های انسان را شبیه‌سازی می‌کند، به گروه اکسپدین 65 می‌پیوند، تا به سرعت در شرایط ریزگرانشیِ ایستگاه فضایی انجام شود.


Top