سیاره زمین در شفق


امتیاز تصویر: ISS Expedition 2 CrewGateway to Astronaut Photography of EarthNASA

این نمای باشکوه  از اقیانوس و ابرها هیچ مرز دقیق و واضحی گذر روز به شب در روی سیاه زیبای زمین را نشان نمی‌دهد. در عوض، خط سایه یا سایه‌مرز پخش شده است و انتقال تدریجی به تاریکی که به عنوان شفق می‌شناسیم،  نشان می‌دهد. درحالی‌که خورشید صحنه را از راست روشن می‌کند، ابرهای بالایی به آرامی نور خورشید قرمزشده را از میان تروپسفر غبارآلود، کم ارتفاع‌ترین لایه جوّ،  منعکس می‌کند. لایه شفاف در ارتفاع بالایی، که در امتداد طرف روز در بالا و گوشه تصویر دیده می‌شود، رنگ آبی نور خورشید را پخش می‌کند و در تاریکی فضا محو می‌شود. این تصویر در خرداد 1380 از ایستگاه بین‌المللی فضایی که در ارتفاع 11 مایل دریایی معادل ارتفاع 390 کیلومتری  زمین در حال چرخش است، ثبت شده است. اما اکنون می‌توانید علائم حیاتی سیاره زمین را بررسی کنید.


Top