دنیای بسیار پیچیده سیاهچاله‌های دوتایی

دنیای بسیار پیچیده سیاهچاله‌های دوتایی


1400/01/27

امتیاز تصویرسازی علمی:   NASAGoddard Space Flight Center, Jeremy Schnittman and Brian P. Powell

متن از Francis Reddy

در این شبیه‌سازی کامپیوتری پرتوهای نوری از قرص‌های برافزایشی اطراف یک جفت ابرسیاهچاله مسیر حرکتش را که در فضا-زمان تاب‌داری که گرانش بسیار شدید برایش ایجاد کرده طی می‌کند، به تصویر کشیده شده است.  به این قرص‌های برافزایشی شبیه‌سازی شده رنگ‌های کاذب مختلف دادهشده است؛ قرمز برای قرص سیاهچاله‌ای که 200 میلیون برابر جرم خورشید است، و آبی برای قرص سیاهچاله‌ای که 100 میلیون برابر جرم خورشید است. این کار هم ردیابی منابع نوری را راحت‌تر می‌کند، هم واقعیت را منعکس می‌کند. گازهای داغ‌تر  نور نزدیکتر به انتهای طیف آبی را  متساعد می‌کند و مواد کوچک‌تری که در اطراف سیاه‌چاله‌های کوچک‌تر می‌چرخند، اثرات گرانشی بیشتری را تجربه می‌کنند که موجب افزایش دما می‌شود. در این ابعاد، هر دو قرص برافزایشی بیشتر نورشان را در  فرابنفش ساطع می‌کنند. در پیش‌زمینه این ویدئو، تصاویر ثانویه سیاهچاله آبی دستکاری شده تا دید سیاه‌چاله قرمز  از شریکش را  که در داخل کلاف پیچیده‌ای که در قرص قرمز دیده می‌شود و گرانش سیاهچاله آبی آن‌را تابیده است نشان بدهد. چون ما دید سیاهچاله قرمز نسبت به سیاهچاله آبی و همچنین سیاهچاله آبی را به طور مستفیم دارم، این تصاویر ثانویه به ما این امکان را می‌دهد که هر دو طرف سیاه‌چاله آبی را همزمان ببینیم. نور قرز و آبی که از هر دو سیاهچاله بیرون‌ می‌آید در نزدیکی افق‌های رویدادشان در داخلیترین حلقه نور، که حلقه فوتون نام دارد، دیده می‌شود. اخترشناسان انتظار دارند که در آینده نه چندان دور بتوانند امواج گرانشی، موج‌های فضا-زمان را وقتی که دو ابرسیاهچاله در یک سیستم شبیه به آنچه شبیه‌سازی شده است می‌چرخند و ادغام می‌شوند را کشف کنند. Top