نِطاق و سحابی شلعه


حق نشر و امتیاز تصویر:  Team ARO

چه چیزی سحابی شلعه را روشن نگه می‌دارد؟  حدود هزار پانصد سال نوری دورتر به سمت صورت‌ فلکی جبار (شکارچی) سحابی قرار دارد که از درخشش و خطوط غباری تاریک در چپ تصویر، مثل یک موجی از آتش نمایان می‌شود. اما آتش، فراگیری سریعی از اکسیژن، دلیل درخشش این شعله نیست. ستاره درخشان نِطاق، شرقی‌‌ترین ستاره کمربند جبار در سمت چپ  و کمی دورتر دیده ‌شده می‌شود، نور پر انرژی‌اش را به شعله می‌تاباند و باعث می‌شود الکترون‌ها از ابرهای هیدروژنی که در آنجا قرار دارد دور شوند.  وقتی که الکترون‌ها و هیدروژن یونیزه شده دوباره با هم ترکیب می‌شوند ماحصل درخشش بیشتر است. این تصویر از سحابی شعله (NGC 2024) در سه نوار رنگی مرئی ثبت شده است و جزئیات بیشتر در اثر نوردهی طولانی‌تر در نوری که فقط هیدروژن از آن حذف شده ثبت شده است. سحابی شعله بخشی از ابر مولکولی جبار است، ناحیه ستاره‌زایی که شامل سحابی معروف سر اسب هم می‌شود.


Top