بررسی سحابی آنتن

بررسی سحابی آنتن


در فاصله 60 میلیون سال نوری از ما، در صورت فلکی جنوبی کلاغ، دو کهکشان بزرگ در حال برخورد با یکدیگر هستند. ستارگان موجود در این دو کهکشان که با نام های NGC 4038 و NGC 4039 در کاتالوگ عمومی فهرست شده اند، در جریان این برخورد شدید که صدها میلیون سال طول می کشد، به ندرت با یکدیگر برخورد می کنند. اما ابرهای بزرگ گازهای مولکولی و گرد و غبار اغلب با یکدیگر برخورد کرده و باعث ایجاد مناطق ستاره ساز در نزدیکی مرکز این رویداد می شوند. این منظره خیره کننده با وسعتی بیش از 500 هزار سال نوری، خوشه های ستاره ای جدید و موادی را نشان می دهد که توسط نیروهای کشندی گرانشی از صحنه حادثه به بیرون پرتاب شده اند. این تصویر کاملاً واضح که با استفاده از داده های رصدخانه های مستقر در زمین تهیه شده، شامل داده هایی در پهنای باند کم است که درخشش قرمزرنگ مشخصه گاز هیدروژن اتمی را در مناطق ستاره ساز به خوبی برجسته می کند. این مجموعه، نام خود را از ظاهر کلی و ساختار قوسی شکل و دراز خود به عاریت گرفته است.


Top