مریخ و نور منطقه البروجی

مریخ و نور منطقه البروجی


درست پس از غروب آفتاب روز 7 مارس ، یک نوار نوری ضعیف هنوز در آسمان شب، بالای افق غربی این منطقه روستایی ایالت ایلینوییز می درخشد. این نور درخشان که از یک مزرعه قدیمی گرفته شده، نور منطقه البروجی است و پس از غروب خورشید در فصل بهار نیمکره شمالی زمین، در افق غربی مشخص است. به نظر می رسد در آن شب بدون ابر، نوار نور منطقه البروجی مریخ زردرنگ و خوشه پروین را در برگرفته است. آنها نزدیک به هم در آسمان پرستاره بر فراز سقف انبار قدیمی جایگرفته اند. نور منطقه البروجی، همان نور خورشید است که توسط ذرات گرد و غبار بین سیاره ای واقع در نزدیکی صفحه دایره البروجی منظومه شمسی پراکنده می شوند. البته تمام سیارات منظومه شمسی نزدیک به صفحه دایره البروجی، در نوار نور منطقه البروجی می چرخند. اما ممکن است نور منطقه البروجی و مریخ ارتباط عمیق تری داشته باشند. مطالعات اخیر در خصوص کشف گرد و غبار بین سیاره ای توسط فضاپیمای "جونو" در طول سفر خود از زمین تا مشتری نشان می دهد که مریخ منبع احتمالی گرد و غبار تولید کننده نور منطقه البروجی است.


Top