شباهت با مریخ

شباهت با مریخ


سطح سیاره زمین کمی شبیه به مریخ است. این موضوع در این عکس که در نزدیکی سان پدرو در صحرای آتاکامای شیلی ثبت شده، و فریم ها به سبک سیاره مینیاتوری به همدیگر متصل شده و یک عکس موزاییکی 360 درجه به وجود آورده اند بیشتر به چشم میخورد. گنبد تلسکوپ های رصدخانه آتاکاما در افق، از شب های تاریک و مشهور این منطقه خشک بهره می برند. این عکس در اوایل دسامبر گرفته شده و قوس راه شیری با شکوه تقریباً 180 درجه از میدان دید عکس را اشغال می کند و جبار نیز در آسمان جنوبی خودنمایی می کند. صورت فلکی که برای رصدگران آسمان نیمکره شمالی وارونه به نظر می رسد، در شب های دسامبر نیمکره جنوبی تقریباً در نقطه مقابل ابرهای بزرگ و کوچک ماژلانی قرار دارد. و اما سیاره سرخ، درخشان ترین فانوس آسمانی زرد رنگ در آسمان این سیاره کوچک است.


Top