در برابر ماه


Title در برابر ماه
Hit 3988
Location کویر خارا
Camera Canon EOS 6D
Lens 14mm f/2.8 Samyang
Lens Aperture 5.6
Exposure 20
ISO 3200


2 comments have been posted.

ممنونم آقای رحیمی
این تصویر حس خوبی داره انسان و طبیعت در شب ، مهتاب ، کویر ، سکوت ، و آن نورهای کم سوی افق که انگار همه این حس های زیبا را قرار است از بین ببرد ممنون از ارسال این عکس خوب
Top