کهکشان مارپیجی NGC 1350

کهکشان مارپیجی NGC 1350


این کهکشان پر زرق و برق فاصله ای در حدود 85 میلیون سال نوری از ما دارد و در صورت فلکی جنوبی کوره قرار دارد. بازوهای مارپیچی آسیب دیده NGC 1350 که محل سکونت خوشه های ستاره ای آبی رنگ شده اند، ظاهراً به صورت دایره ای در اطراف هسته بزرگ و درخشان کهکشان به هم متصل شده و به آن ظاهر یک چشم کیهانی داده اند. در حقیقت، NGC 1350 قطری حدود 130،000 سال نوری دارد که کمی بزرگتر از کهکشان راه شیری است. از دید رصدگران زمینی، NGC 1350 در همسایگی خوشه کهکشانی کوره دیده می شود، اما فاصله تخمینی آن نشان می دهد که عضوی از این خوشه نیست. بدیهی است که ستارگان درخشان موجود در پیش زمینه این میدان دید تلسکوپی، متعلق به کهکشان مارپیچی راه شیری خودمان هستند.
Top