ابر ماژلانی کوچک

ابر ماژلانی کوچک


ابر ماژلانی کوچک چیست؟ اکنون مشخص شده که یک کهکشان است. افرادی که برای اولین بار از دیدن این لکه کوچک در آسمان جنوب شگفت زده شده اند، فرمانده کشتی پرتغالی، فردیناند ماژلان و خدمه او بودند که وقت زیادی برای مطالعه آسمان شب ناآشنای جنوب در اولین سفر خود به دور سیاره زمین در اوایل سالهای 1500 میلادی داشتند. در نتیجه، اکنون این دو جرم آسمانی که برای رصدگران آسمان نیمکره جنوبی به آسانی قابل مشاهده است، تحت عنوان ابرهای ماژلانی شناخته می شوند. تحقیقات انجام شده طی 100 سال گذشته، نشان داده است که این ابرهای کیهانی، کهکشان های نامنظم کوتوله ای هستند که به عنوان قمرهای کهکشان راه شیری شناخته می شوند. ابر ماژلانی کوچک در واقع حدود 15000 سال نوری وسعت دارد و شامل چند صد میلیون ستاره است. با فاصله ای حدود 210 هزار سال نوری از ما، در صورت فلکی توکان قرار دارد و فاصله آن از دیگر کهکشان های اقماری راه شیری، از جمله کهکشان کوتوله قوس و ابر ماژلانی بزرگ بیشتر است. این تصویر با کیفیت همچنین خوشه ستاره ای کروی توکان47 را نیز در سمت راست خود جای داده است.

The Small Cloud of Magellan
Image Credit & Copyright: José Mtanous

Top