رد بازگشت مسافر

رد بازگشت مسافر


ستارگان آشنای یک شب زمستانی نیمکره شمالی زمین در این عکس از آسمان شب که از نزدیکی ژانگیه، گانسو در مرز چین با مغولستان داخلی گرفته شده است، می درخشند. در ساعات اولیه بامداد 17 دسامبر، صورت فلکی جبار در نزدیکی مرکز این تک شات قرار گرفته است که یک گلوله آتشین را نیز که سراسر آسمان را طی کرده است، شامل می شود. یعنی تقریباً به روشنی مریخ زرد رنگ که در سمت راست تصویر می درخشد. این گلوله آتشین که فاصله بین ستاره های درخشان دوپیکر یعنی راس پیکر پیشین و راس پیکر پسین را در نزدیکی بالای کادر به دو نیم تقسیم کرده است، با مسیر و زمان ورود کپسول بازگشتی از ماموریت چانگ-5 مطابقت دارد. کپسول بازگشتی پس از فرود در مغولستان داخلی، با حدود 2 کیلوگرم مواد ماه در داخل آن با موفقیت بازیابی شد. تصور می شود که نمونه اخذ شده از ماه دارای مواد نسبتاً جوانی است که در نزدیکی منطقه کوه رومکر در دریای طوفانها جمع آوری شده است. مأموریت چانگ-5 چین که در 23 نوامبر به وقت استاندارد جهانی آغاز شد، اولین مأموریت نمونه گیری از ماه پس از مأموریت لونا-24 اتحاد جماهیر شوروی در سال 1976 میلادی است.


Trail of the Returner
Image Credit & Copyright: Zhuoxiao Wang

Top