منظره مشتری از فضاپیمای جونو

منظره مشتری از فضاپیمای جونو


چرا نوارهای ابرهای رنگارنگ مشتری را محاصره کرده اند؟ لایه فوقانی جو مشتری به مناطق روشن و کمربندهای تیره تقسیم شده است که تمام این سیاره غول پیکر را طی می کنند. بادهای افقی پرسرعت ( بیش از 300 کیلومتر در ساعت ) باعث گسترش این مناطق در کل سیاره می شوند. علت ایجاد این بادهای شدید همچنان موضوع تحقیق است. تصور می شود که این نوارهای منطقه ای با گازهای در حال صعود در جو شامل ابرهای نسبتاً کدر آمونیاک و آب هستند که سطوح پائین تر و تاریک تر جو را مخفی می کنند. یکی از این مناطق با رنگ روشن در تصویر ویژه ای که توسط فضاپیمای رباتیک جونو در سال 2017 گرفته شده با جزئیات کامل نشان داده شده است. جو مشتری عمدتاً از هیدروژن و هلیوم بی رنگ تشکیل شده است، گازهایی که تصور نمی شود در رنگ های طلایی و قهوه ای جو آن نقشی داشته باشند. اینکه چه ترکیباتی این رنگها را ایجاد می کنند یکی دیگر از موضوعات داغ تحقیقاتی است، اما فرضیه ای در این مورد مطرح است که گوگرد و کربن تغییر یافته در اثر نور خورشید را مسئول ایجاد این رنگها می داند. بسیاری از یافته ها از داده های فضاپیمای جونو بدست آمده است، از جمله اینکه آب بطور غیرمنتظره ای 0.25 درصد از مولکول های ابرهای سطوح فوقانی جو استوای مشتری را تشکیل می دهد، یافته ای که نه تنها برای درک جریان های جوی، بلکه برای فهم تاریخچه آب در کل منظومه شمسی مهم است.

Top