مریخ و شهاب بر فراز کوهستان برفی جید اژدها

مریخ و شهاب بر فراز کوهستان برفی جید اژدها


مریخ این روزها به عنوان یک فانوس آسمانی با رنگی مایل به زرد و درخشان، همچنان در آسمان شب خودنمایی می کند. در 18 ماه نوامبر، این سیاره سرگردان از میان ابرها به مدت کوتاهی با درخشش یک شهاب در این آسمان تاریک بدون ماه همراه شد. نمای افق ناهموار غربی در امتداد رشته کوه یولونگ در استان یوننان، جنوب غربی چین در عکس پیدا است. کوه برفی یولونگ (جید اژدها) در زیر ابرها و آن سوی رد شهاب قرار دارد.


Top