خورشید نصفه نیمه با یک شراره خورشیدی

خورشید نصفه نیمه با یک شراره خورشیدی


چه اتفاقی برای خورشید می افتد؟ واضح است که نیمه پایینی خورشید در پشت ابر ضخیمی پنهان شده است. ابرها به طور متوسط در کل زمین ، در حدود 2/3 از زمان روز، جلوی نور خورشید را می گیرند، اگرچه در بسیاری از مکانهای زمین این زمان بسیار کمتر است. در سمت راست و بالای خورشید یک شراره خورشیدی از جنس گاز داغ دیده می شود که منشأ مغناطیسی دارد. این شراره ممکن است کوچک به نظر برسد اما به راحتی زمین ما را در برگرفته و بیش از یک ماه پایدار خواهد بود. تصویر امروز ترکیبی از دو نوردهی است، یکی از شات ها برای ابر و شراره و دیگری برای بهینه سازی بافت خورشید گرفته شده است. هر دو عکس به فاصله یک ساعت با یک دوربین و از مکان ثابت در لینوود، واشنگتن ایالات متحده گرفته شده است. بافت کرک مانند از کروموسفر خورشید نشأت می گیرد، یک لایه از اتمسفر خورشید که در طول موج های مشخصی آشکار می شود. یکنواختی بافت کروموسفر نشان می دهد که سطح خورشید نسبتاً آرام است و نشان دهنده خورشیدی است که چرخه 11 ساله خود را به تازگی پشت سر گذاشته است. در سالهای آینده، خورشید به سمت دوره فعال تری پیش می رود که به اوج فعالیت های خورشیدی ختم شده و لکه های خورشیدی، شراره ها و در نهایت شفق های قطبی روی زمین بیشتر خواهد شد.


Top