ترس و وحشت: قمرهای مریخ

ترس و وحشت: قمرهای مریخ


ترس و وحشت: قمرهای مریخ
در شب هالووین، ترس و وحشت آسمان شب شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد. اینها همچنین به نام های فوبوس و دیموس قمرهای مریخ شناخته می شود. مقابله 2020 مریخ در 13 اکتبر بود، بنابراین سیاره سرخ همچنان اندکی قبل از غروب آفتاب طلوع خواهد کرد. در نزدیکی ماه کامل هالووین در آسمان، درخششی عجیب مایل به زرد دیگر ستاره ها را در طول شب تحت تاثیر قرار می دهد. اما دو قمر کوچک مریخ بسیار کم نور و در مدارهایی نزدیک به سیاره مادر خود قرار دارند و حتی با یک تلسکوپ کوچک نیز تشخیص آنها سخت است. هر چند می توانید آنها را در این تصویر ترکیبی توضیح دار پیدا کنید. تابش بیش از حد نور این سیاره کاهش یافته و مسیرهای مدارهای فوبوس و دیموس بر روی تصاویر ترکیبی دیجیتالی ثبت شده در 6 اکتبر قرار گرفته اند. قمرهای کوچک مریخ در آگوست سال 1877 توسط ستاره شناس "آسف هال" در رصدخانه نیروی دریایی ایالات متحده با استفاده از تلسکوپ بزرگ 26 اینچ الوان کلارک با مقر استوایی کشف شده است.

Top