Ou4: یک ماهی مرکب غول پیکر در یک خفاش در حال پرواز

Ou4: یک ماهی مرکب غول پیکر در یک خفاش در حال پرواز


یک سحابی بسیار کم نور اما بسیار بزرگ شبیه ماهی مرکب در آسمان سیاره زمین قابل مشاهده است، اما این خودش نیز در داخل یک خفاش بزرگتر قرار دارد. سحابی ماهی مرکب غول پیکر با نام Ou4 و Sh2-129  که با نام سحابی خفاش پرنده نیز شناخته می شود، هر دو در این منظره کیهانی واقع در صورت فلکی باشکوه قیفاووس ثبت شده اند. این میدان دید تلسکوپی وسعتی به اندازه 3 درجه یا اندازه ظاهری 6 ماه کامل داشته و شامل 55 ساعت داده تصویری طول موج باریک است. شکل دو قطبی جذاب سحابی ماهی مرکب که در سال 2011 توسط منجم عکاس فرانسوی نیکلاس اوتر کشف شد، در اینجا با رنگ سبز-آبی مشخصی که از اتمهای اکسیژن یونیزه شده منتشر می شود متمایز می شود. اگرچه این سحابی ظاهراً به طور کامل توسط هیدروژن قرمز رنگ سحابی Sh2-129 احاطه شده است، اما تعیین فاصله و ماهیت واقعی سحابی ماهی مرکب دشوار بوده است. با این حال، تحقیقات اخیر نشان می دهد که Ou4 واقعاً در میان Sh2-129 واقع شده است که حدود 2300 سال نوری از ما فاصله دارد. مطابق با این تحقیقات، Ou4 شامل جریان های خروجی تماشایی است که توسط HR8119 ، که یک سیستم سه تایی از ستارگان گرم و پرجرم است و در نزدیکی مرکز سحابی دیده می شوند برانگیخته شده است. سحابی غول پیکر ماهی مرکب نزدیک به 50 سال نوری وسعت دارد.

Top