دنباله دار

دنباله دار "نئووایز" از ایستگاه فضایی بین المللی


دنباله دار "نئووایز" یا  (C / 2020 F3) که گردشش به دور خورشید در سوم جولای به پایان رسیده و در حال حاضر راهی فضاهای بیرونی منظومه شمسی است، در آسمان صبحگاهی زمین درخشان تر شده است. از مدار های کم ارتفاع زمین نیز قبل از خورشید طلوع می کند و در این عکس که از ایستگاه فضایی بین المللی در تاریخ 5 ژوئیه گرفته شده در بالای افق شرقی و درخشش صبحگاهی گرفته شده است بخوبی رویت می شود. زهره، که اکنون به عنوان یک ستاره صبحگاهی کره زمین درآمده است، همان جرم آسمانی درخشان در سمت راست تصویر است. در بالای زهره می توانید ستاره های خواهر خوشه پروین را مشاهده کنید. رصدگران می توانند این دنباله دار را با چشم غیرمسلح مشاهده کنند، اما برای دیدن نماهای خیره کننده، دوربین دوچشمی ایده بهتری است.


Top