سیستم سیاره ای

سیستم سیاره ای "کپلر-90"


آیا ستاره های دیگر نيز سیستم های سیاره ای مانند منظومه شمسی ما دارند؟ بله ، یکی از این سیستمها "کپلر -90" است. با استفاده از ماهواره كپلر بين سال هاي 2009 تا 2018 ، هشت سياره به دور ستاره مادر این منظومه كشف شد كه به تعداد سيارات شناخته شده منظومه شمسي ما بود. شباهت های جالبی بین Kepler-90 و منظومه شمسی ما وجود دارد: ستاره میزبان یک ستاره از نوع G است که از نظر نوع و اندازه با خورشید ما قابل مقایسه است، سیارات صخره ای مشابه زمین ما و سیارات بزرگی که از نظر اندازه با مشتری و زحل برابری می کنند در این منظومه وجود دارند. البته تفاوتهایی نیز وجود دارد، از جمله این که همه سیارات شناخته شده "کپلر-90" در مداری نسبتاً نزدیک  (نزدیکتر از مدار زمین به دور خورشید) به دور ستاره مادر خود می گردند که باعث شده برای زندگی بسیار گرم باشند. با این حال، مشاهدات آینده در طی دوره های زمانی طولانی تر ممکن است به کشف سیارات خنکتر دیگری منجر شود. "کپلر-90" در فاصله 2500 سال نوری از ما قرار دارد و ستاره مادر با درخشش قدر 14 با یک تلسکوپ متوسط   و در صورت فلکی اژدها قابل مشاهده است. مأموریت یافتن سیارات فراخورشیدی (TESS) در سال 2018 آغاز شد و مأموریت های دیگری نیز از جمله  JWST و WFIRST با هدف کشف سیارات فراخورشیدی در دهه آینده در دستور کار ناسا قرار دارد.


Top