تصویر هابل از سحابی سر اسب در نور مادون قرمز

تصویر هابل از سحابی سر اسب در نور مادون قرمز


با کاوش در کیهان، توده ابری از غبار بین ستاره ای با شکوه به چشم خواهد خورد که توسط باد ها و پرتوهای ستاره ای روشن می شود و شکلی قابل توجه را ایجاد میکند. اسم با مسمای "سر اسب" به این ساختار جالب که در سحابی بزرگ و پیچیده اوریون (M42) تعلق گرفته است. پیدا کردن این جرم آسمانی باشکوه با يک تلسکوپ کوچک دشوار است. این عکس فوق العاده زیبا با این جزئیات شگفت انگیز در سال 2013 در نور مادون قرمز توسط تلسکوپ فضایی هابل و به افتخار بیست و سومین سالگرد راه اندازی هابل گرفته شده است. این ابر مولکولی تاریک ، تقریباً 1.500 سال نوری از ما فاصله دارد و نام اختصاصی اش، سحابی "بارنارد 33" است که توسط ستاره عظیم سیگما-اوریون روشن شده است. شکل ظاهری سحابی "سر اسب" به تدریج طی چندین میلیون سال تغییر می کند و سرانجام در اثر انرژی ساطع شده از ستارگان مجاورش از بین می رود.


Top