راه شیری


Title راه شیری
Hit 4277
Location حوالی ماهان
Camera canon 40D
Lens canon 17-85
Lens Aperture 4
F 17
Exposure 30
Filter 1600
Photography Techniques panorama


5 comments have been posted.

فوق العاده
ممنونم ، این الودگی هم مربوط به ماهان است و هم کرمان چون از این نقطه تقریبا در یک راستا قرار میگیرند ، نه در واقع اینجا روستای کهنوج است که تقریبا در 10 کیلومتری ماهان قرار گرفته
پانورامای زیبایی است. آلودگی نوری در انتهای سمت چپ تصویر مربوط به کرمان است یا ماهان ؟ این منطقه همان مکانی نیست که چند سال پیش قرار بود یک رصد گاه برای ماراتن مسیه در آن ساخته شود ؟
ممنونم اقای قادری
عکس خیلی زیباییست
Top