شبیه سازی جهان

شبیه سازی جهان


 

چگونه به اینجا رسیده ایم؟ فيلم امروز را تماشا کنید، شبیه سازی رایانه ای از تکامل جهان، بینشی از چگونگی شکل گیری کهکشان ها و چشم اندازهایی از جایگاه بشریت در جهان ارائه می دهد. اين فیلم با وضوح 12 میلیون پيکسل که هرکدام 35 میلیون سال نوری از جهان را در هر ضلع ويدئو پوشش میدهد، در حدود 13 میلیارد سال از عمر جهان را پوشش میدهد. برای تهيه اين شبیه سازی، 20 میلیون ساعت پردازش رايانه ای در سال 2014 صورت گرفته است. این شبیه سازی در خصوص درک شکل گیری طیف گسترده ای از انواع کهکشان ها مهم است. با تکامل اين جهان مجازی ، برخی از مواد در حال گسترش با جهان بلافاصله اسير گرانش يکديگر می شوند تا رشته ها ، کهکشان ها و خوشه های کهکشانی را تشکیل دهند. این فیلم نمایانگر یک دوربین مجازی است که بخشی از این جهان در حال تغییر را نشان می دهد، ابتدا تکامل ماده تاریک را نشان می دهد ، سپس تشکيل گاز هیدروژن (دقيقه 0:45) و سپس عناصر سنگین تر مانند هلیوم و کربن (دقيقه 1:30) ، و سپس ماده تاریک را نمايش میدهد (دقيقه 2:07). در سمت چپ پایین کادرريا، زمان سپری شده از لحظه انفجار بزرگ و در سمت راست پایین کادر، نوع ماده نمايش داده شده ذکر میشود. انفجارها (دقيقه 0:50) سیاه چاله های ابرپرجرم و بزرگ مرکز کهکشان ها را نشان می دهد که حباب های گاز داغ را بیرون میراند. اختلافات جالبی بین جهان شبیه سازی شده و جهان واقعی وجود دارد که مورد بررسی قرار گرفته است ، از جمله اینکه چرا این شبیه سازی افزایش بیش از حدی در مقدار ستارگان پير نشان میدهد.

Top