شهر سوخته


Title شهر سوخته
Hit 3089
Location زابل-شهر سوخته
Camera EOS 700D
Lens 18-135 STM
Lens Aperture 3.5
Telescope -
F 18
Exposure 90*20s
Filter -
ISO 800
Accessories ریموت
Date of photography 1394/08/21


1 comments have been posted.

دوست گرامی عکس زیبایی است. قرار گرفتن یک نمای زمینی ( چادر ) در تصویر بخش پایینی عکس را معنی دار کرده. عنوان عکس شما شهر سوخته است که احتمالا به دلیل عکاسی در مکانی است که به این نام مشهور است. برای معرفی بهتر مکان عکاسی به نظرم باید به صورتی برنامه ریزی بفرمایید که شبهای مهتابی یا از یک چشمه نوری استفاده کنید تا نمای زمینی که بخشی از مفهوم عکس است برای بیینده نیز هویدا شود. تصویر آسمان کمی به رنگ آبی متمایل است که به نظرم بهتر است کمی تصحح رنگ بفرمایید و رنگ آبی را کمتر کنید تا هم نور ستارگان مشخص شود و هم زمینه آسمان تیره شود. استفاده از افکت روی ستاره ها کار جالبی است که عکستان را زیباتر کرده است. موفق باشید
Top