سطح متغیر ستاره ابط الجوزا

سطح متغیر ستاره ابط الجوزا


آیا ستاره ابط الجوزا علاوه بر کم نور شدن تدریجی، ظاهر خود را نیز تغییر می دهد؟ بله. ستاره معروف سرخ رنگ در صورت فلکی آشنای شکارچی آنقدر بزرگ است که تلسکوپ های روی زمین می توانند سطح آن را ببينند - البته به سختی. این دو تصویر امروز که با تلسکوپ بسیار بزرگ رصدخانه جنوب اروپا گرفته شده نشان می دهد که چگونه سطح ستاره در آغاز و پایان سال گذشته تغییر کرده است. تصویر اول نشان می دهد که درخشش ابط الجوزا بسیار یکنواخت تر است ، در حالی که در تصوير جدیدتر، نیمه پایینی ستاره نسبت به قسمت بالایی آن فوق العاده کم نور تر شده است. در پنج ماه اول سال 2019 مشاهدات رصدگران آماتور نشان می دهد که ابط الجوزا در آن زمان کمی درخشان تر بوده است ، در حالی که در پنج ماه گذشته این ستاره بطور چشمگیری کم نور شد. چنین تغییراتی احتمالاً رفتار معمولی برای این ستاره ابرغول مشهور متغیر است ، اما کم نور شدن اخیر، بحث را در مورد اینکه چه مدت ممکن است تا تبدیل آن به  ابرنواختر باقی مانده باشد مطرح می کند. از آنجا که ابط الجوزا حدود 700 سال نوری از ما فاصله دارد ، ابرنواختر حاصل از آن - احتمالاً در هزاران سال آینده - به احتمال زیاد یک منظره شگفت انگیز در آسمان شب خواهد بود ، اما خطری برای زندگی روی زمین نخواهد داشت.Top