خورشید گرفتگی در آسمان امارات متحده عربی

خورشید گرفتگی در آسمان امارات متحده عربی


پشت آن شتر چه اتفاقی در حال وقوع است؟ یک گرفت جزئی از خورشید. حدود شش و نیم هفته پیش ، ماه به طور کامل از مقابل خورشید گذشت و از یک نوار باریک روی زمین دیده می شود. از ميان شترهای زیادی که مطمئناً در عرض این نوار باريک واقع شده اند ، تنها یکی در بین این دوربین عکاس ، ماه و خورشید ايستاده است. با این وجود ، برای ایجاد این صحنه جذاب ، سفری برنامه ریزی شده به امارات متحده عربی ، استقرار لوازم عکاسی و زمان بندی دقیق در روز گرفتگی نياز بوده است. اگرچه اين عکس یک خورشید نيمه گرفته را در حال طلوع نشان می دهد، ولی در حقيقت در آن روز يک خورشيد گرفتگی حلقوی که منجر به ايجاد صحنه ای معروف به حلقه آتش می شود اتفاق افتاد. نور خورشید عبوری از اطراف قرص ماه ، مطابق مکانيک کوانتوم موجب وقوع پديده پراش شده و به موهای شتر و طناب جلوه ای غیرمعمول بخشیده است. خورشیدگرفتگی بعدی نیز یک گرفت حلقوی است و ژوئن آینده رخ خواهد داد.


Solar Eclipse over the UAE
Image Credit & Copyright: Joshua CrippsTop