خاکستر و رعد و برق بر بالای یک آتشفشان در ایسلند

خاکستر و رعد و برق بر بالای یک آتشفشان در ایسلند
خاکستر و رعد و برق بر بالای یک آتشفشان در ایسلند
چرا این اتشفشان این چنین خاکستر تولید کرده است ؟ اگرچه این میزان خاکستر منحصر به فرد نیست ولی اهمیت موضوع این است که این اتفاق در جایی پر جمعیت  افتاده است  آتشفشان مذکور در 20 مارس 2010 در جنوب ایسلند فوران کرده بود وو فوران بعدی در 14 اپریل 2010 میلادی در زیر یخچالها اتفاق افتاده بود


Top