هفت خواهر در مقابل کالیفرنیا

هفت خواهر در مقابل کالیفرنیا


The featured image shows a wide field with the 
red California Nebula on the far left, the blue 
Pleiades Star Cluster on the right, and much brown 
interstellar dust in between. 
Please see the explanation for more detailed information.

Seven Sisters versus California
Image Credit & Copyright: Neven Krcmarek 

در سمت راست بالا، با لباس آبی،  خوشه پروین  قرار دارد. که با نام‌های  هفت خواهران و M45 نیز شناخته می‌شود، یکی از درخشان‌ترین و راحت‌ترین خوشه‌های باز در آسمان برای رصد است ، این خوشه ستاره ای  شامل بیش از 3000 ستاره است، حدود 400 سال نوری از ما فاصله دارد و تنها 13 سال نوری وسعت دارد. در اطراف ستارگان یک سحابی انعکاسی آبی دیدنی وجود دارد که از غبار ریز ساخته شده است. یک افسانه رایج این است که یکی از ستارگان درخشانتر از زمان نامگذاری خوشه محو شده است. در سمت چپ پایین، که به رنگ قرمز می درخشد، سحابی کالیفرنیا است. سحابی کالیفرنیا که به دلیل شکل آن نامگذاری شده است بسیار کم نورتر است و بنابراین دیدن آن سخت تر از پروین  است و معمولا با عکاسی طولانی مدت در طول موج هیدروژن آلفا ثبت میشود. این توده گاز هیدروژن قرمز درخشان که با نام NGC 1499 نیز شناخته می‌شود، حدود 1500 سال نوری از ما فاصله دارد. اگرچه حدود 25 ماه کامل می تواند بین آنها قرار گیرد، تصویر ترکیبی با زاویه گسترده و میدان عمیق هر دو آنها را به تصویر کشیده است. بررسی دقیق تصویر عمیق، ناحیه ستاره‌ساز IC 348 و ابر مولکولی LBN 777 (سحابی بچه عقاب) را نیز آشکار خواهد کرد.Top